Inrichten online platformen

€ 20,00

Het opzetten en inrichten van uw website, sociale media of andere online platformen (op basis van een huisstijlhandboek)

*Kosten zijn uitgedrukt in uurtarief